Tag Archive | "Tim Noble & Sue Webster"

Tags: , , , ,

Игра на сенки – Tim Noble & Sue Webster

Posted on 09 March 2012 by admin

Понякога начина, по който възприемаме нещата, зависи до голяма степен от гледната ни точка. Дори по-често от понякога. Именно това ни напомни изкуството на артистичното дуо Tim Noble и Sue Webster.
Към цялата статия