Tag Archive | "Nikolaj Lund"

Tags: , , , ,

Музикална илюзия – Nikolaj Lund

Posted on 06 May 2012 by admin

Музиката винаги носи в себе си и генерира определена емоция, енергия (с много вариации), спомени, провокира мисли и страсти. Тя е динамична, жива, многопластова, заредена.

Към цялата статия