Tag Archive | "Jaroslav Wieczorkiewicz"

Tags: , , , , ,

Млечен календар – Jaroslav Wieczorkiewicz

Posted on 23 November 2013 by admin

Млякото е споменато в не малко легенди. Чували сме за красотата на египетската кралица Клеопатра и млечните и бани, както и за древногръцката легенда за богиня Хера, която разпръсква мляко от гърдите си хранейки Херакъл и така създава Млечния път…

Към цялата статия