Tag Archive | "Alexander Dragunov"

Tags: , , , ,

Вдъхновяващо метро – Alexander Dragunov

Posted on 13 January 2013 by admin

Шведите винаги са се славили с усета си към качествения и привличащ вниманието дизайн. В столицата Стокхолм, в подземното метро, това становище може да бъде потвърдено без капчица съмнение.
Към цялата статия