Tag Archive | "Престъпления"

Tags: , , , , ,

Престъпления – Фердинанд Фон Ширах

Posted on 09 January 2013 by admin

Книгата, за която ще напиша няколко реда безспорно заслужава вниманието на почитателите на криминалния разказ. Много е вероятно, тя да остави приятно впечатление и в хора с по-различни литературни вкусове.
Към цялата статия