Tag Archive | "молив"

Tags: , , ,

Графитени шедьоври – Dalton Ghetti

Posted on 12 December 2011 by admin

Склонни сме да се прехласваме по неща с внушителни размери, като това е валидно не само за предмети, произведения на изкуството и архтектурата, чувства, емоции и мечти, ами и за събития от голям мащаб и с решаващо значение. Логично е и съвсем човешко.

Към цялата статия