Tag Archive | "живопис"

Tags: , , , ,

Живи цветисти картини – Leonid Afremov

Posted on 09 December 2012 by admin

В началото на 2012 Ви показахме уникалния стил на рисуване на талантливия художник Nathan Brutsky. Стори ни се справедливо и в края на годината, да Ви запознаем с още един забележителен похват на рисуване, но този път в лицето на Leonid Afremov.
Към цялата статия