Tag Archive | "време"

Tags: ,

Времето и неговите промени

Posted on 29 July 2011 by admin

В основата на всички промени на времето е Слънцето, което нагрява Земята. Нагряването е неравномерно в зависимост дали е ден или нощ или каква е повърхността (скали или дървета), защото различните повърхности поглъщат и отразяват слънчевата светлина в различни количества. Към цялата статия